Seneste revision 09. december 2021

Generelt

Compardo.dk er ejet og drevet af:
Empire Group Aps
Digtervejen 11D
9200 Aalborg SV
CVR-nr. 41993774

Compardo.dk – omtalt i nedenstående som: ”vi”, ”vores”, ”os” arbejder hele tiden på at beskytte dine personoplysninger.

Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger www.compardo.dk, hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Om os
Compardo.dk er en sammenligningsportal registreret i Danmark med CVR-nummer 41993774.

Vores forretningsmodel
Vi er en uafhængig online service, der giver mulighed for at sammenligne forskellige produkter og services udbudt af tredjeparter (”udbyderne”). Vi samarbejder med førende udbydere for at kunne give dig de bedst mulige tilbud på Forbrugslån, mobilabonnementer, bredbånd, A-kasser & fagforening, Streaming og Måltidskasser.

For at give dig denne service, er det, i nogle tilfælde, nødvendigt for os at indsamle dine relevante personoplysninger, herunder at videregive oplysningerne til udbyderne.

Når du anvender Hjemmesiden henviser vi dig enten via et link direkte til udbydernes hjemmeside eller også indsamler vi dine informationer på vores platform og benytter dem til at skræddersy din resultatliste. Når du klikker på links fra resultatsiden til udbyderne, sendes dine oplysninger automatisk videre til den pågældende udbyder du har klikket på.

Markedsføring
Vi anvender din e-mail og din profilhistorik til at sende dig markedsføring, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Forespørgsler
Når du sender os en forespørgsel gennem vores kontaktformular, anvender vi de informationer, du har oplyst, til at svare dig.

Feedback
For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

Aftaler mellem dig og Udbyderne
Da vores forretning er bygget op omkring kommission for de aftaler, der indgås mellem dig og udbyderne, er det en del af vores behandling af dine personoplysninger, at vi modtager de oplysninger fra udbyderne, som er nødvendige for, at vi kan identificere dig som bruger hos os og dermed modtage betaling eller kommission fra udbyderen.

De informationer vi modtager, er information om dine køb, ordrer, produktpræferencer, fornyelsesdatoer mv.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (EU) 2016/679. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængig af, hvilket produkt du kigger på, og dermed hvilke informationer vi indsamler (se tabellen ovenfor), kan behandlingsgrundlaget variere.

Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os.

Informationer som ikke er nødvendige for oprettelsen af din brugerprofil, indsamler vi typisk, fordi det er nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale med en udbyder, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b) og (f).

I forbindelse med markedsføringen, er vores behandlingsgrundlag altid dit specifikke samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke gælder ligeledes, når vi behandler dine følsomme oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9(2)(a).

Herudover er vi underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, fx bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(c).

Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle sine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(f) og artikel 9(2)(f).

Sikkerhed
Alle dine oplysninger opbevares på sikrede servere.

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

Hjemmesiden er en ”VeriSign Secure Website” som giver databeskyttelse på et højt niveau. Ikke desto mindre er ingen information 100 % sikker på Internettet. Du bør altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

Opbevaringstid
Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.

  • Markedsførings samtykke slettes hurtigst muligt efter din afmelding.
  • Oplysninger givet i forbindelse med prissammenligninger opbevares op til 5 år efter din anmodning om prissammenligninger til statisk brug. Vi anonymiserer så vidt muligt dine personoplysninger.
  • Henvendelser fra dig opbevares indtil 6 måneder efter endt behandling.
  • Feedback opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os retten til at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

Når vi deler oplysninger med udbydere skal du være opmærksom på, at disse måske allerede har informationer om dig indsamlet på anden vis, fx hvis du allerede er kunde hos dem.

Hvis du indgår en kontrakt med en udbyder gennem brug af vores service, vil alle oplysninger, som du har givet os eller udbyderen i forbindelse med aftaleindgåelse, blive behandlet under udbyderens egen persondatapolitik. Derfor foreslår vi, at du gennemlæser udbyderens persondatapolitik inden du indgår en aftale. Vi er ikke ansvarlige for udbyderens anvendelse af dine oplysninger.

Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

Dine rettigheder
Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til Info@kdelite.dk.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

Ændringer
Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil vi oplyse dig via e-mail.